seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d’abril de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 02 Mai 2019

Ple Ordinari 30 04 19

El dimarts 30 d’abril de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes d’abril. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Declaracions conjuntes del Regidor del PSC, Ramon Martínez i Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. ORDRE DEL DIA

A l’inici de la sessió es va aprovar per unanimitat la incorporació als punts de l’ordre del dia la proposta de modificació pressupostària 6/2019.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis, EiPR.
Vots d’abstenció: PSC.

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- núm. 4/2019, de data 26 de març de 2019
- núm. 5/2019, de data 1 d’abril de 2019
- núm. 6/2019, de data 9 d’abril de 2019
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Urbanisme
2.1. Aprovar, si procedeix, inicialment la Delimitació de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana
3.1.Aprovar, si procedeix, modificació del Pla estratègic de subvencions de Roquetes (anualitat 2019).
APROVAT PER UNANIMITAT.
3.2. Aprovar, si procedeix, rectificació errada material plantilla orgànica del Grup de caporal i agent de la policia local, Escala d’Administració Especial.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports
4.1. Aprovar, si procedeix, acord estratègic dels municipis de la comarca del Baix Ebre, per a la concertació territorial, en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local.
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.2. Aprovar, si procedeix, extinció de la concessió de la casella número 4 del mercat municipal, per jubilació de la seva titular.
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.3. Aprovar, si procedeix, ratificar Decret d’Alcaldia, número 167/2019, relatiu al conveni Programa treball i formació 2018.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda
5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 06-2019 Aj.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.
5.2. Donar compte de l‘informe d’Intervenció referent al compliment del principi d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.

6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 10/2019, de data 12 de març de 2019
- núm. 11/2019, de data 19 de març de 2019
- núm. 12/2019, de data 26 de març de 2019
- núm. 13/2019, de data 2 d’abril de 2019
- núm. 14/2019, de data 9 d’abril de 2019
- núm. 15/2019, de data 16 d’abril de 2019
6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 3/2019 (del número 101/2019 al número 181/2019)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 3/2019 (del número 8/2019 al número 13/2019)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes