Cessió drets funeraris

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Afers interns Publicat el Dimarts, 05 Mai 2015

Descripció

 

Sol·licitud cessió drets funeraris.

 

Qui l'ha de demanar?

 

Qualsevol persona interessada o legitimada.

 

Quan ho pot sol·licitar?

 

Sempre que vulgui.

 

Quin cost té?

 

Nínxols nous:

  1. Cessió de drets funeraris nínxols 1ª andanada

1.126,82 €

  1. Cessió de drets funeraris nínxols 2ª andanada

1.152,16 €

  1. Cessió de drets funeraris nínxols 3ª andanada

1.079,82 €

  1. Venda de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys

28,92 €

 

Nínxols usats:

A) cessió de drets funeraris 1ª andanada

676,11 €

B) cessió de drets funeraris 2ª andanada

691,32 €

C) cessió de drets funeraris 3ª andanada

647,90 €

D) cessió de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys

17,29 €

 

Quant tarda la tramitació?

 

15 dies aproximadament

 

Documentació que cal aportar

 

Sol·licitud i DNI.

 

Normativa

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.

Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat per decret 297/1997, de 25 de novembre i disposicions complementàries i art. 25.2.k) de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local de Catalunya.  

 

Formulari

 

Descàrrega del formulari.