Transmissió drets funeraris

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Afers interns Publicat el Divendres, 08 Mai 2015

Descripció

 

Sol·licitud transmissió drets funeraris.

 

Qui l'ha de demanar?

Qualsevol persona legítimada.

 

Quan ho pot sol·licitar?

Sempre que vulgui.

 

Quin cost té?

56,39 €.

 

Quant tarda la tramitació?

15 dies aproximadament.

 

Documentació que cal aportar

 

- DNI

- testament, escriptura d'acceptació d'herència.

- renúncia.

- títol del nínxol.

 

Normativa

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.

 

Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat per decret 297/1997, de 25 de novembre i disposicions complementàries i art. 25.2.k) de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local de Catalunya. 

 

Formulari

 

Descàrrega del formulari.