Legislació: Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimarts, 01 Juny 2021

Pròrroga de mesures de protecció de l'ocupació ja aprovades amb anterioritat. En concret, ell contingut de l'art. 6 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 en el qual es regula el Pla MECUIDA , romandrà vigent fins al 30 de setembre 2021:


Dret a l'adaptació de jornada, configurat com un dret individual i que ha d'incardinar-se en el repartiment corresponsable, per a la cura del cònjuge o parella de fet i familiars per consanguinitat fins al segon grau, si

– per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19; o

– per decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d'aquests; o

– qui s'estava ocupat de la cura no pogués continuar fent-lo per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Aquest dret d'adaptació ha estat redenominat per l'art. 15 RDLey 15/2020 com a Pla MECUIDA i també s'ha prorrogat la seva vigència els dos mesos posteriors al compliment de la vigència prevista en el paràgraf primer de la DF 10a RD Llei 8/2020. En atenció a les circumstàncies, cabran pròrrogues addicionals per part del Govern del que s'estableix en aquest  precepte.
 

 

Data d'entrada en vigor:

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE. La disposició final primera entrarà en vigor el dia 1 de juny de 2021.

 

Publicació oficial:

BOE núm. 127, de 27 de maig de 2021.

 

Enllaços relacionats

Continguts relacionats