Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dimarts, 11 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ BSF/512/2014, de 5 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014