Ingrés mínim vital

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ajut per a garantir un ingrés mínim a les famílies vulnerables

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.

Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d'una família. L'ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Simulador de l'Ingrés Mínim Vital

Accés a la sol·licitud al web de la Seguretat Social. Obre en una nova finestra.

 

Més informació:

El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. Si es sol·licita abans del 15 de setembre, la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits. 

El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. 

A qui se li concedeixi l'ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuits.

Es pot sol·licitar més informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 de 8.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres.

Consulta les preguntes més freqüents de l'ajut

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital/