Subvencio PUOSC 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 28 Desembre 2017

SUBVENCIONS PUOSC 2017

 

La Generalitat de Catalunya dins del Programa PUOSC per al periode 2016-2017 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 59.360,69€ corresponent a l'exercici de 2017.

L'Ajuntament destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat.

governacio h3