OPERACIO JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA UA 14.2 (ZONA SPAR)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Urbanisme Publicat el Dimecres, 04 Març 2015

OPERACIÓ JURÍDICA  COMPLEMENTARIA  del Projecte de reparcel.lació voluntària de la UA 14.2 del PGOU de Roquetes.

1-Memoria_operació _jurídica

2- Certificacio

Anunci

Anunci-domicili-desconegut