seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies de dinamització econòmica

Growing up! Anem a créixer. Assistència tècnica

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica
Publicat el Dimecres, 09 Març 2016
 
 
Imatge
 
Assistència tècnica per a l'acompanyament empresarial
 

QUÈ ÉS EL GROWING UP?

Cada vegada més, les empreses necessiten comptar amb assessors experts per tal que de manera individual i directa els ajudin a consolidar el seu negoci i arribar a ser més competitives per poder incrementar els seus resultats.

L’acció Growing up! Anem a crèixer, és un programa d’assistència tècnica adreçat a empreses per tal d’ajudar-les a millorar la seva estratègia empresarial, així com la gestió i promoció del seu negoci.

Aquest programa posa a la seva disposició diversos assessors experts en aquelles temàtiques clau que afecten a la seva operativitat, per tal que mitjançant una assistència tècnica continuada, aquests experts realitzin un acompanyament integral en aquelles mancances i necessitats detectades a partir d’una diagnosi prèvia.

QUINES EMPRESES SE’N PODRAN BENEFICIAR?

Les empreses beneficiàries es seleccionaran tenint en compte els següents criteris:

 1. Es destinarà a microempreses i Pimes de la comarca, prioritzant els sectors turístic i agroalimentari però ampliable a empreses d’altres sectors si es detecta alguna empresa amb gran potencial per crear ocupació.
 2. Es prioritzaran aquelles empreses amb un mínim de 3 anys d’activitat; en cas que es detecti que una empresa presenta un gran potencial de creixement i no arriba als 3 anys de funcionament, també tindrà cabuda.
 3. Empreses que estiguin disposades a implementar actuacions per generar ocupació.
 4. Empreses amb necessitats d’estratègies de creixement o diversificació que presentin signes d’estancament econòmic. Per a això, s’observarà el volum de facturació dels últims 3 anys i es valoraran les potencialitats que té l’empresa segons el seu model de negoci i la seva voluntat de créixer.
 5. Empreses que manifestin el seu compromís de dedicació i assistència a totes les sessions d’acompanyament que siguin necessàries per dur a terme satisfactòriament la finalitat de l’assistència tècnica.
 6. Empreses viables econòmicament en base al seu model de negoci i la seva estratègia empresarial.

QUÈ OFERIM?  I COM FUNCIONA?

L’empresa podrà rebre assessorament en cadascuna d’aquestes temàtiques (fins un màxim de 4) i tenint en compte les mancances o necessitats prioritàries detectades durant la diagnosi:

Màrqueting online i entorn web:

Màrqueting online

Aconseguir que l´empresa sigui capaç d´ establir i executar el seu propi pla d´acció on-line per assolir els objectius marcats de promoció i venta.

Benchmàrking. Anàlisi de competidors

L’anàlisi de competidors és bàsic i una de les primeres accions que qualsevol projecte empresarial ha de tenir en compte. El Benchmarking, és una acció totes les empreses haurien de dur a terme periòdicament, per conèixer el mercat i no perdre avantatge competitiu en un món empresarial on cada cop hi ha més oferta.

Estructura web

En aquesta acció, segons les directius del nou màrqueting, ajudarem a l’empresa a enfocar el web al públic i no a producte, per aconseguir que l’usuari navegui amb facilitat i se senti identificat amb el que li oferim.

Seo

Una de les principals claus d’èxit d’un lloc web, és el posicionament natural a cercadors. El SEO és una de les tècniques més potents d’atracció de visites al nostre lloc web.

E-commerce

Ajudar en la definició de com ha de ser un lloc web amb bones pràctiques pel que fa al funcionament del comerç electrònic, i en l’aplicació de tècniques per aportar visites al web i convertir-les en clients.

Xarxes Socials

Hem tenir en compte que les xarxes socials són un potent altaveu, que ens permetrà tenir visibilitat, així com gestionar la nostra reputació. Tanmateix, són una eina imprescindible per atreure visites al web, sigui per fer conèixer els nostres productes/serveis, o per a què els nostres seguidors estiguin al dia de què oferim, i fidelitzar el seu compromís amb la nostra marca.

Màrqueting offline, Finances i Control de gestió:

Quadre de comandament integral

És una ferramenta que uneix esforços en 4 perspectives: Financera, Client, Interna i Persones. Una direcció d’empresa gestionada a través del Quadre de Finançament Integral garanteix un creixement i una maduresa de l’empresa i del seu personal directiu òptim per fer front als nous reptes de forma segura.

Pla financer

El pla financer es planteja com la unió de les diferents parts de l’empresa des de la perspectiva econòmica, buscant la seva viabilitat des del punt de vista econòmic i definint les polítiques de finançament futures.

Control de gestió

Les empreses necessiten relacionar les accions del dia a dia amb  l’ impacte que causen sobre el seu negoci. Per a això s’ha d’analitzar el pressupost d’ingressos i despeses, el pla d’inversions quantificat i el seu impacte sobre el quadre d’amortitzacions, l’ impacte fiscal, les necessitats de finançament, etc.

Pla de màrqueting operatiu (Màrqueting offline)

Per desenvolupar una estratègia de negoci rentable i impactant, des del punt de vista comercial i de marca, hem de descobrir quins són els aspectes claus a considerar, comprendre molt millor el comportament del client i desenvolupar els conceptes claus i les ferramentes de màrqueting.

Pricing (Estratègia de preus)

Actualment el preu, junt amb la marca, és l’element més altament posicionador als mercats. Calibrant la potencia i l’abast del “preu” sobre el comportament del client i l’economia del negoci, disposarem d’una estratègia en preus coherent, atractiva, eficaç i rentable per al nostre negoci.

Optimització del local/punt de venta i servei

Avui en dia, l’establiment comercial i la presentació dels productes i dels serveis actuen de forma decisiva sobre l’experiència i decisió de compra. En aquesta actuació coneixerem com decidim el “retailing” i el treballarem per multiplicar les ventes al punt de venta, descobrirem com actua el nostre client i què el fa decidir entre una oferta o una altra.

QUÈ OBTINDRÉ?

 1. L’acompanyament d’un expert en un màxim de 4 actuacions (detallades anteriorment) segons la diagnosi realitzada prèviament i les necessitats més immediates de l’empresa.
 2. Un pla de millora de l’empresa.

Des d'aquest enllaç us podeu descarregar un díptic amb més informació.

QUÈ S’HA DE FER PER PODER INSCRIURE’S?

Per inscriure’s cal omplir aquest formulari de sol·licitud.  

Un cop enviat el formulari, l’Àrea d’Activació Econòmica contactarà amb vostè per formalitzar la seva inscripció definitiva segons els criteris de selecció establerts i atès que el nombre d’empreses a assessorar és limitat.

QUÈ CAL SABER?

Lloc de realització: Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

Horari: a concretar amb cada empresa

Data prevista d’inici: primera quinzena d’abril

Data límit d’inscripció: 11 de març de 2016

Queden excloses del programa les empreses que van participar al Growing up durant l’any 2015.

Guanya visibilitat a la xarxa! Cicle de seminaris d'estratègia online

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica
Publicat el Dimecres, 09 Març 2016
 
Imatge
 
 
Cicle de seminaris per crear una estratègia empresarial online
 

Hem programat un cicle de set seminaris per oferir a les empreses del Baix Ebre la creació d'una estratègia online competitiva i innovadora.

 

Amb el títol 'Guanya visibilitat a la xarxa!' s'ha programat un cicle de set seminaris amb la finalitat d’oferir a les empreses del Baix Ebre els coneixements necessaris per a la creació d'una estratègia online competitiva i innovadora.  L’objectiu és aconseguir que les empreses participants puguin posicionar-se a la xarxa amb les tècniques més innovadores per incrementar vendes i millorar el seu rendiment. Aquests seminaris van adreçats a empreses dels sectors turístic i agroalimentari, prioritàriament, i a empreses d’altres sectors productius i futurs emprenedors.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Oferir a les empreses els coneixements necessaris per a la creació d’una estratègia online competitiva i innovadora, que els permeti desenvolupar la seva visibilitat online amb les tècniques més innovadores, amb la finalitat última d’incrementar les seves vendes

A QUI S’ADREÇA?

 • Empreses dels sectors turístic i agroalimentari, prioritàriament
 • Empreses d’altres sectors productius
 • Futurs emprenedors

QUÈ FAREM?

SEMINARI  1
TALLER PRÀCTIC DE CREACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC EN E-MÀRQUETING

CONTINGUT
Crear un pla estratègic en màrqueting online que permeti enfocar els esforços de l’empresa per disposar d’un pla d’acció clar, basat en els continguts del seu lloc web i de les xarxes socials.
 

NOMBRE DE SESSIONS
7 sessions de 4 hores
PONENT
Montserrat Peñarroya
DATES
29 de març
12, 19 i 26 d’abril
3, 10 i 17 de maig
HORARI
de 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

SEMINARI  2
DE L’ ENDOMÀRQUETING A LA VISIBILITAT DE L’ EQUIP: EL VALOR DE LA TEVA EMPRESA

CONTINGUT
Tractarem el concepte que l’empleat és el principal client, i veurem com la visibilitat digital dels professionals de la nostra empresa retroalimenta el valor d’aquesta. Farem especial èmfasi en Linkedin així com en Facebook, Twitter i Pinterest,  per aconseguir nous contactes comercials.
 

NOMBRE DE SESSIONS
1 sessió de 4 hores
PONENT
Helena Casas
DATES
24 de maig
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

SEMINARI  3
TALLER PRÀCTIC DE CREACIÓ DE LLOCS WEB AMB WORDPRESS

CONTINGUT
Moltes empreses disposen d’un lloc web amb una imatge obsoleta i amb una sèrie de carències tècniques, tenint en compte la ràpida evolució de l’entorn digital. D’altres,  encara no en tenen. WordPress permet crear i gestionar el teu web, sense necessitat de tenir coneixements ni de programació ni de disseny.  Amb aquest seminari crearem un lloc web corporatiu amb WordPress.
 

NOMBRE DE SESSIONS
4 sessions de 4 hores
PONENTS
Montserrat Peñarroya i Helena Casas (de forma individual)
DATES
31 de maig
7, 14 i 21 de juny
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

SEMINARI  4
DIGUES-M’HO AMB IMATGES: TREURE PARTIT A INSTAGRAM I PINTEREST

CONTINGUT
Instagram és una xarxa social  que totes les empreses que volen estar al dia en l’àmbit digital, estan realitzant un pla estratègic en aquesta plataforma totalment lligada al mobile màrqueting. Per altra banda, ser present a Pinterest ens ofereix una bona oportunitat per atreure visites al lloc web i botiga electrònica. Amb aquest seminari aprendrem a gestionar la imatge de l’empresa a través d’aquestes eines digitals.
 

NOMBRE DE SESSIONS
1 sessió de 4 hores
PONENTS
Helena Casas
DATES
28 de juny
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

 
SEMINARI  5
JA TENIM UN BLOG, I ARA QUÈ?

CONTINGUT
Per a què un web sigui totalment 2.0 ha de tenir un Blog on poder actualitzar la informació, i permetre la comunicació bidireccional amb l’usuari. Sovint, les empreses coneixen la importància de disposar del Blog, però els costa crear contingut de qualitat, i amb una periodicitat òptima. Amb aquest seminari aprendrem a crear i gestionar un Blog, que no només por ser útil per fidelitzar els clients, sinó també per arribar-ne a nous.
 

NOMBRE DE SESSIONS
1 sessió de 4 hores
PONENTS
Helena Casas
DATES
5 de juliol
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

 
SEMINARI  6
EL CRM. CONEIXES ALS TEUS CLIENTS? QUÈ NECESSITEN?

CONTINGUT
El CRM (Customer Relationship Management) és una eina clau de gestió. Ens permet segmentar, per públic objectiu, la base de dades de clients, i gestionar correctament la informació de què disposem. Podem fer seguiment de pressupostos, accions de fidelització, llançament de promocions, campanyes d’email màrqueting, etc. Amb aquest seminari aconseguirem que les empreses puguin gestionar correctament la seva base de dades de clients, per fer-ne seguiment i realitzar accions de promoció i fidelització.
 

NOMBRE DE SESSIONS
1 sessió de 4 hores
PONENTS
Helena Casas
DATES
12 de juliol
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

SEMINARI  7
LA TEVA BOTIGA ELECTRÒNICA AMB WOOCOMMERCE DE WORDPRESS

CONTINGUT
Cada cop són més les empreses i petits comerços que són conscients de la seva presència a Internet. Però no només per mostrar-hi la seva informació, sinó també per a començar a realitzar transaccions comercials. En aquest  seminari, partint del web creat amb WordPress, integrarem la botiga electrònica amb la popular extensió Woocommerce.
 

NOMBRE DE SESSIONS
1 sessió de 4 hores
PONENTS
Helena Casas
DATES
19 de juliol
HORARI
De 15.30h a 19.30h
LLOC
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles

QUÈ CAL SABER?

Donat que les sessions són teòriques i pràctiques és imprescindible que els assistents duguin el seu ordinador portàtil per poder treballar els continguts i aplicar els coneixements adquirits.

Aquest seminaris són independents entre ells, el que implica que l’empresa podrà decidir a quin d’ells hi participa, amb la possibilitat que, si són del seu interès, podrà realitzar-los tots. En tot cas, es recomana la participació a tots els seminaris donada la tipologia de la matèria i per tal de garantir la seva pràctica dintre de l’empresa.

INSCRIPCIONS

Data límit d’inscripció: 10 dies abans de cada seminari o fins exhaurir les places.

Per inscriure’s a qualsevol seminari cal omplir aquest formulari.  

Un cop enviat el formulari, l’Àrea d’Activació Econòmica contactarà amb vostè per formalitzar la seva inscripció definitiva atès que el nombre de places és limitat.

Des d'aquest enllaç us podeu descarregar el fullet amb tota la informació d'aquests seminaris.