Convocatòria i Bases específiques procés per a la constitució d'una borsa d'interinitat de peó de l'Ajuntament de Roquetes, concurs-oposició

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Divendres, 04 Mai 2018

Escut Colors1cmL'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de personal laboral temporal, denominació "peó de brigada municipal" grup AP,  per cobrir possibles vacants, substitucions, suplències per baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Roquetes.

Inici presentació instàncies : 11 de maig de 2018

Finalització presentació instàncies: 24 de maig de 2018 (inclòs)

Bases convocatòria

Model instància

Resolució Alcaldia (LLista d'Admesos, Tribunal, Data proves)

Resultat prova pràctica per escrit

RESULTAT FINAL