aj. Roquetes

Imatge corporativaCondicions d’ús:


Alhora d’utilitzar els logotips oficials, s’han de tenir en compte les següents normes:

Mantenir la proporció de la imatge alhora de redimensionar-la, no alterar els colors originals i escollir si s’escau el logotip corresponent a cada àrea.

Per qualsevol dubte podeu contactar a: comunicacio@roquetes.cat o 977 580 108.

Extensions d'imatges:


PNG Imatge de pes reduït amb transparències, ideal per a continguts web.

TIF   Imatge amb fons blanc i millor qualitat per a impressions de grans dimensions.

Escuts genèricsAltura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Blanc i Negre

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Blanc i Negre

PNG TIFAltura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Color

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Color

PNG TIF

Cultura

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Blanc i Negre

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Blanc i Negre

PNG TIF

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Color

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Color

PNG TIF

Esports

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Blanc i Negre

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Blanc i Negre

PNG TIF

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Color

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Color

PNG TIF

Joventut

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Blanc i Negre

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Blanc i Negre

PNG TIF

Altura escut: 10 cm
Format: Horitzontal
Color: Color

PNG TIF


Altura escut: 10 cm
Format: Vertical
Color: Color

PNG TIF

Roquetes Comunicació


Abans del seu ús consultar a: comunicacio@roquetes.cat o 977 580 108.
Color: Negre / Roig

PNGColor: Negre / Negre

PNGColor: Blanc / Roig

PNGColor: Blanc / Blanc

PNG