Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'agost de 2017.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dilluns, 04 Setembre 2017

portada 277

El dimarts 29 d’agost de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes d’agost. Els regidors de PxC, Ramon Martí i del PSC, Pere Romagosa, van excusar la seva absència per diferents motius. Vídeo del ple.

Declaracions del ple: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Regidor del PSC, Ramon Martínez. Regidor de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 8/2017, de data 25 de juliol de 2017
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per al desenvolupament del programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts, durant el període de vacances escolars d'estiu i de programació a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, moció perquè l'Ajuntament de Roquetes s'adhereixi al programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, - Vots en contra: PSC, PP, EiPR.

4. Control dels òrgans de govern

4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- número 27/2017, de data 18 de juliol de 2017
- número 28/2017, de data 25 de juliol de 2017
- número 29/2017, de data 8 d'agost de 2017

4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 8/2017 (del número 438/2017 al número 498/2017)

4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 8/2017 (Resolució de Presidència número 24/2017)

5. Mocions de control

6. Precs i preguntes