Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d’octubre de 2017.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 02 Novembre 2017

ple ordinari 31oct17

El dimarts 31 d’octubre de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes d’octubre. Fes clic per veure el ple. Declaracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. Aprovar, si procedeix, esborrany actes anteriors
- Número 10/2017, de data 26 de setembre de 2017
- Número 11/2017, de data 17 d’octubre de 2017
- Número 12/2017, de data 24 d’octubre de 2017
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació FutbolNet al municipi de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el centre educatiu IES Roquetes, per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu per a la implementació del projecte FutbolNet.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.3. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal d’Entesa i Progrés per Roquetes per instar a la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania.
NO S’APROVA LA MOCIÓ.
Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: PSC, EiPR - Vots d’abstenció: PP, PxC.

3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional i modificació ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2018.
APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, CiU - Vots d'abstenció: PSC, PP, EiPR, PxC.

4. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU referent la creació de nova clau 4d.1 en l’àmbit industrial PADESA.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós de la Modificació puntual del PGOU referent a la segregació d’un àmbit de la Clau E a l’entorn de l’Observatori de l’Ebre, amb l’objectiu de delimitar i definir una nova Clau 6 en sòl urbà per serveis turístics al terme municipal de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU referent a l’establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat per parcel·la mínima, a l’àmbit del Polígon Industrial "La Ravaleta".
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Cultura
5.1. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Roquetes, per fer l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.
APROVAT PER MAJORIA
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC - Vots d'abstenció: PP.

6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 33/2017, de data 19 de setembre de 2017
- núm. 34/2017, de data 26 de setembre de 2017
- núm. 35/2017, de data 11 d’octubre de 2017
- núm. 36/2017, de data 17 d’octubre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 10/2017 (del número 599/2017 al número 670/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 10/2017 (del número 27/2017 al número 28/2017)
7. Mocions de control
8. Precs i preguntes