Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes novembre de 2017

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 30 Novembre 2017

Ple Ordinari 28 11 17 1

El dimarts 28 de novembre de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre. Fes clic per veure el vídeo.
Van excusar la seva absència el regidor d'ERC, Jordi Baucells i el regidor d'Entesa i Progrés per Roquetes, Josep Bertomeu. Declaracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu de PDeCAT, Josep Codorniu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 13/2017, de data 31 d’octubre de 2017
APROVAT PER UNANIMITAT
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2017, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
APROVAT PER UNANIMITAT
2.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts per al transport urbà de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús.
APROVAT PER UNANIMITAT
2.3. Aprovar, si procedeix, tarifa social del servei d’abastament d’aigua potable.
APROVAT PER UNANIMITAT
3. Cultura
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament i l’ajuntament de Roquetes, per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar, a l’Institut de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT
4. Hisenda
4.1. Aprovar, si s'escau, modificació puntual del Pla estratègic de subvencions de Roquetes (anualitat 2016-2018).
APROVAT PER UNANIMITAT
4.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2017.
4.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2017.
4.5. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimestre 2017.
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, moció davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó incondicional per l'ex-vicepresident del Govern i set ex-consellers presentada pel grup socialista de Roquetes.
NO S’APROVA LA MOCIÓ.
Vots en contra: ERC, CiU - Vots d’abstenció: PP, PxC - Vots a favor: PSC.
5.2 Aprovar, si procedeix, moció per la llibertat de les preses i presos polítics presentada pels grups municipals d'ERC i CiU.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, CiU - Vots d’abstenció: PSC - Vots en contra: PP, PxC.
5.3. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 686/2017, referent al contracte de cessió d'ús d'espai municipal per a impartir cursos de certificació professional entre Baix Ebre Innova S.L i l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT
5. 4. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 703/2017, referent al conveni de cessió d'espais entre la Fundació Privada Gentis i l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT
5.5. Donar compte de la modificació de la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió "CiU" a Grup Municipal de Partit Demòcrata "PdeCAT".
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 37/2017, de data 24 d’octubre de 2017
- núm. 38/2017, de data 31 d’octubre de 2017
- núm. 39/2017, de data 7 de novembre de 2017
- núm. 40/2017, de data 14 de novembre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 11/2017 (del número 671/2017 al número 703/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 11/2017 (del número 29/2017 al número 30/2017)
7. Mocions de control
8. Precs i preguntes