Paco Gas, Alcalde de Roquetes, fa el balanç del 2017 i explica els projectes per al 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 27 Febrer 2018

Paco Gas

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, ens fa el balanç de la gestió realitzada durant el 2017, coincidint amb els 10 anys al capdavant de l’alcaldia (fes clic per veure el vídeo). En l’entrevista realitzada a l’antic Ajuntament també ens explica els nous projectes per al 2018. Aquest és el text de l'article que podeu llegir al Recull de Roquetes Comunicació núm. 11, on l'alcalde Paco Gas, fa el següent balanç:

 

Una vegada acabat l’any, i en iniciar-ne un de nou, és bo fer balanç de l’exercici tancat. De comparar, en aquest cas l’any 2017 respecte a l’anterior i, a partir d’aquí treure’n conclusions per tal de millorar la gestió per a l’any vinent. L’any 2017, des de la meva opinió, ha estat positiu, millor que l’anterior, i sense haver arribat als ingressos, ni de lluny dels anys 2008, 2009 o 2010, sí que hem pogut dur a terme més inversions, prestar més serveis i reduir deute. Un deute que si l’any 2007, quan vaig accedir a l’alcaldia era d’11 milions d’euros, l’any 2016 era de 5 milions. És a dir, n’hem amortitzat més de la meitat i, quan tinguem la liquidació del 2017, podrem confirmar aquesta tendència a la baixa. I tot sense incrementar els impostos i les taxes municipals des de fa cinc anys, però millorant els serveis generals, ampliant les prestacions socials, i incrementant les inversions en obres públiques.

Un exemple d’aquesta millora en la inversió social és l’increment pressupostari que, any rere any, i des de l’àrea de Qualitat de Vida es du a terme. L’any 2016 es va incrementar el pressupost en despesa social respecte el 2015 un 8,65%. El 2017 sobre el 2016 un 10,19%, i el 2018 sobre el 2017 un 13,35%. Tot tenint en compte que han estat els anys de menys ingressos, i per tant de pressupostos més baixos dels últims 12 anys. Però més enllà de les xifres concretes, i per tant totalment objectives des del punt de vista pressupostari, hi ha un altre aspecte que cal destacar per sobre de la tarifació social especifica. És la política social generalitzada i transversal que des de l’equip de govern duem a terme, ja sigui amb les obres de millora dels equipaments on es presten aquests serveis, o el suport econòmic al teixit associatiu. I així podem considerar que també són política social els convenis de col·laboració econòmica que s’aproven entre l’Ajuntament i diferents entitats del nostre municipi o l’atorgament de subvencions a les entitats per a poder realitzar les seves activitats concretes tenint en compte la seva diversitat i pluralitat, però que a la vegada contribueixen a la cohesió del nostre teixit social. Com també és política social la cessió gratuïta d’equipaments municipals a les entitats que necessiten una infraestructura per desenvolupar la seva activitat, o el suport a les iniciatives de la PAH, o establir una tarifa social de 0€ el m³ d’aigua per a famílies o persones en risc d’exclusió social. I també podríem considerar inversió social, per l’estalvi que representa a la ciutadania, el que es deixa de recaptar quan es congelen els impostos i les taxes municipals. I en el cas de Roquetes ja fa cinc anys que no s’han incrementat.

Voldria encara que de forma resumida, ressaltar també altres iniciatives, millores, inversions dutes a terme durant aquest any recentment acabat o altres dades que poden ser del seu interès. Sense cap dubte la inversió més important, tan econòmica com pels serveis que ja s’estan prestant, ha estat la construcció i posada en funcionament del nou Centre d’Atenció Primària. Una inversió que a Roquetes no li ha costat ni un euro, que marca un nou disseny en la configuració urbana a l’entrada de la nostra ciutat, i que a més ens ha permès alliberar tota la planta baixa de l’antic edifici de l’ajuntament per tal d’ubicar-hi, i millorar, els nous serveis d’atenció social i el jutjat de pau.

També en l’àrea de Qualitat de Vida s’ha renovat el conveni de col·laboració amb la fundació Futbol Club Barcelona per a la implementació del projecte “futbol net” per tal de fomentar la cohesió i vertebració social, com també s’ha donat continuïtat i consolidat el menjador d’estiu gestionat pel Centre Obert Xirinxina. En l’àrea de Joventut, a més a més de continuar amb la programació d’anys anteriors, aquest any s’ha elaborat de nou el Pla Local de joventut 2017–2020. Elaboració del qual ens ha reportat un gratificant reconeixement per part de la Direcció General de Joventut amb la subvenció de 10.500€ -la més alta atorgada a les TE- en base al bon treball fet des dels serveis tècnics del nostre ajuntament. També des d’aquesta àrea s’ha impulsat un conveni amb l’Observatori de l’Ebre per tal que els alumnes dels centres escolars del nostre municipi coneguin, a partir de visites guiades, aquest centre de recerca i investigació de prestigi i reconeixement internacional ubicat a la nostra població.

També des de l’àrea de Medi Ambient s’ha impulsat la divulgació i educació ambiental als tres centres escolars. D’aquesta manera s’han aconseguit programar i dur a terme el taller de “reducció, reciclatge i reutilització dels residus sòlids urbans” amb una exposició al Pavelló sobre els residus, el taller “d’eficiència energètica” amb inflables per als escolars, i “el cicle de l’aigua” un taller sobre el consum responsable de l’aigua. No cal dir la importància que també té la celebració, de nou, del dia de l’arbre tant pel que fa a la restauració d’espais no arbrats com pel caràcter pedagògic i reivindicatiu sobre la protecció de la natura. També la coordinació amb el Parc Natural del Port o amb l’entitat Naturalistes Lo Caro ens permetrà dinamitzar el nou Centre de Natura ubicat a l’antiga casa forestal de Cova Avellanes al vell mig del Port. Un espai natural, la forest pública, on també es va dur a terme una àmplia actuació de millora mitjançant un programa de gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis que ha suposat una inversió de 56.618€ dels quals l’ajuntament n’ha finançat 6.303,51€.

Des de l’àrea de Dinamització Econòmica i amb el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre, s’han ofert al Telecentre del casal de joves, a l’antic ajuntament, tot un seguit de tallers i cursos de formació ocupacional per a persones en situació de desocupació. Les activitats dutes a terme a l’antic edifici de l’ajuntament han estat molt diverses i àmplies al llarg de tot l’any, tan pel que fa als cursos impartits com per la cessió de l’espai a diferents entitats de caràcter social.

Una de les àrees on l’activitat s’ha fet més visible ha estat la de les obres públiques. Aquest any 2017 les inversions i millores han crescut, tant pel que fa a millores urbanes com per la pavimentació de diferents camins, lo qual ha suposat una inversió important. En camins l’import total ascendeix a 169.256,86€ (Galatxo, Pandorga, Observatori, La Càrdenes,....), en els carrers Pare Alberca, Masia, Consolació,.... 53.238,17€, en altres millores urbanes (clavegueram, voreres, arbrat, formigonats,....), 87.628,97€, i en obres menors de manteniment 27.483,56€. També cal recordar la instal·lació definitiva de la xarxa elèctrica al polígon d’Ansedó (Imsa-Tamsa) 59.887,64€, la remodelació de la planta baixa del casal Hort de Cruells per tal d’adequar-lo a la normativa d’accessibilitat i millorar-ne la seva imatge 49.731,42€, o la mateixa adquisició d’un nou escenari per a actes festius 9.820,90€.

També de la memòria d’activitats de la Policia Local (PL) se’n poden destacar una sèrie de dades interessants. En primer lloc destacar l’evolució de la PL de Roquetes cap a una policia més assistencial. Ha passat de ser una PL que s’ocupava principalment de la seguretat i l’aplicació de les ordenances municipals i de trànsit (coercitiva i sancionadora), a una PL assistencial i de control dels espais públics. És per tant, una PL més implicada en la prevenció de les infraccions, més dialogant, mediadora i assistencial. En definitiva, més col·laboradora amb la comunitat. I una mostra en són les dades recollides en les memòries anuals. Si l’any 2006 es van realitzar 1.232 denúncies de trànsit, l’any 2017 van ser 237 (la tendència a la baixa ha estat progressiva en tots aquests anys). I en contraposició si l’any 2006 no es van comptabilitzar actuacions com a policia assistencial, l’any 2017 se’n van fer 409 (i la tendència és a l’alça). També exerceixen el control sobre el compliment de les Ordenances Municipals, la conservació dels espais públics o sobre els temes de seguretat i coordinació amb les altres policies i cossos de seguretat. Respecte als expedients sancionadors per abocament de residus fora dels contenidors, aquest 2017 s’han realitzat 166 denúncies i s’han recaptat 3.783,44€, que no cobreixen els 12.679,79€ que ha costat retirar els voluminosos i altres residus abocats al voltant dels contenidors. També la recuperació d’animals perduts o abandonats, bàsicament gossos, ha tingut el resultat següent: 96 denúncies, 59 recollits, dels quals 16 retornats als propietaris, 36 acollits, i 7 lliurats a l’alberg d’animals.

Finalment voldria destacar l’excel·lent treball que s’està fent des de l’àrea Roquetes Comunicació, tant per posar a l’abast i en coneixement de tota la nostra població aquells fets que des de tot el teixit associatiu i de gestió política es realitzen al nostre municipi, com per la professionalitat, transparència, neutralitat i implicació que els professionals que hi estan vinculats duen a terme. Però també per la constant evolució i aposta pel futur tecnològic que, des d’aquesta àrea, s’està duent a terme en el nostre ajuntament. I una mostra en són la renovació del parc informàtic de l’Ajuntament i edificis municipals per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals (subvencionat per la Diputació de Tarragona). La implantació de la tramitació electrònica que facilita les tramitacions amb l’ajuntament i dóna més transparència al procés administratiu. Els cursos d’alfabetització digital i de recerca de feina, o la millora de la cobertura dels mitjans de comunicació locals, així com el contingut del Recull de Roquetes Comunicació.

Paco Gas,
Alcalde de Roquetes.