Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes abril de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 26 abril 2018

Ple Ordinari 24 04 18

El dimarts 24 d’abril de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes d’abril. Fes clic per veure el vídeo del Ple. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior
- núm. 2/2018, de data 27 de març de 2018
APROVAT PER UNANIMITAT
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, moció per denunciar l’incompliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2018 i per reclamar la partida pressupostària compromesa per a les administracions locals destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques d’igualtat, que presenta el grup municipal d’EiPR-E.
APROVAT PER UNANIMITAT
2.2. Aprovar, si procedeix, moció sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania, que presenten els grups municipals del PSC i EiPR-E.
NO S’APROVA
Vots en contra: ERC, PDeCAT.
Vots a favor: PSC, EiPR, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana.
3.1. Aprovar, si procedeix, revisió padró municipal d’habitants. 8001 habitants a data 1 de gener de 2018.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.2. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals per a l’any 2019. 15 d’abril i 1 de juliol de 2019.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.3. Aprovar, si procedeix, canvi d’horari de les sessions ordinàries del Ple. Fins ara en horari d’estiu es realitzaven a les 20 h, a partir d’ara es realitzaran a les 19 h durant tot l’any.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.4. Aprovar, si procedeix, resolució anticipada contracte arrendament dels baixos del c. Major, 5, de les instal·lacions del Jutjat de Pau.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.5. Aprovar, si procedeix, moció presentada per l’ACM i l’AMI per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, EiPR.
Vots d’abstenció: PSC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots en contra: PxC.
4. Hisenda
4.1. Aprovar, si procedeix, criteris de dubtós cobrament.
APROVAT PER UNANIMITAT
4.2. Aprovar, si procedeix, expedient 05/2018 de modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit Joaquim Llopis, PxC.
Vots d’abstenció: EiPR, PSC.
5. Control dels òrgans de govern
5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 10/2018, de data 20 de març de 2018
- núm. 11/2018, de data 27 de març de 2018
- núm. 12/2018, de data 10 d’abril de 2018
5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 3/2018 (del número 193/2018 al número 253/2018)
5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 3/2018 (del número 7/2018 al número 8/2018)
6. Mocions de control
7. Precs i preguntes