seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de gener de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 31 Gener 2019

Ple Ordinari 29 01 19

El dimarts 29 de gener de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

- número 12/2018, de data 27 de novembre de 2018
- número 13/2018, de data 30 de novembre de 2018
- número 14/2018, de data 20 de desembre de 2018

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, moció per fer accessible el dret a l’habitatge digne, que presenta el grup municipal d’Entesa i Progres per Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, moció per donar suport a les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que presenta el Partit Socialista.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Urbanisme

3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Roquetes, referent a la modificació d’accés entre la carretera TV-3421 (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer de l’1 d’octubre de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

4.1. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-Roja d'Ebre, que presenten els grups municipals d'ERC i PdeCAT, el PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu que presenten els grups municipals d'ERC i PDeCAT de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda

5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 01-2019 Aj.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

5.2. Aprovar, si procedeix, renúncia a la dedicació exclusiva del Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde, per jubilació, i modificació de les Bases d’execució del pressupost exercici 2019.

APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Control dels òrgans de govern

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 48/2018, de data 21 de novembre de 2018
- núm. 49/2018, de data 27 de novembre de 2018
- núm. 50/2018, de data 30 de novembre de 2018
- núm. 51/2018, de data 4 de desembre de 2018
- núm. 52/2018, de data 5 de desembre de 2018
- núm. 53/2018, de data 13 de desembre de 2018
- núm. 54/2018, de data 18 de desembre de 2018
- núm. 55/2018, de data 20 de desembre de 2018
- núm. 56/2018, de data 28 de desembre de 2018
- núm. 1/2019, de data 11 de gener de 2019
- núm. 2/2019, de data 15 de gener de 2019

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d’Alcaldia número 11/2018 (del número 651/2018 al número 767/2018)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació Resolucions de Presidència número 11/2018 (del número 30/2018 al número 34/2018)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes