seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Programa Catalunya Clústers

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica Publicat el Dimecres, 19 Febrer 2014

Notícia

La finalitat del programa és sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la Política de Clústers i contribuir a la racionalització del mapa de les associacions clústers existents a Catalunya.

Podran accedir a aquest programa aquelles associacions clústers (*) que compleixin els requisits indicats i que posteriorment, seran desplegats en la corresponent Resolució.

Requisits per a la participació al Programa Catalunya Clústers

Els clústers que vulguin entrar al Programa Catalunya Clústers hauran de satisfer els requisits següents:

 • Estar alineats amb la política de Clústers de la Generalitat de Catalunya.
 • Representar iniciatives que donin cobertura a tot el territori català, com a mínim.
 • Gaudir de personalitat jurídica pròpia, no tenir afany de lucre i estar domiciliat a Catalunya.
 • Disposar d'un òrgan de govern integrat majoritàriament per empreses privades.
 • Tenir un nombre mínim de socis.
 • Abastar una mínima dimensió de mercat.
 • Disposar d'un pla estratègic, el contingut mínim del qual quedarà establert a l'instrument jurídic que desplegui el Programa.
 • Disposar d'un cluster manager professional amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil.
 • Disposar de la certificació Bronze Label que atorga l'European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
 • Tenir representants de la cadena de valor entre els seus associats.

 

Serveis que ofereix el Programa Catalunya Clústers

Els clústers que s'integrin al Programa Catalunya Clústers podran gaudir dels serveis següents:

 • Utilització de la marca associada al programa.
 • Orientació estratègica.
 • Capacitació de clusters managers.
 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d'innovació.
 • Activitats de networking.
 • Altres serveis que el Departament d'Empresa i Ocupació impulsi en l'àmbit de la dinamització de clústers.

La convocatòria per l’accés dels clústers al programa ja està oberta.
DOGC Núm. 6564 de 18.2.2014 Resolució EMO/287/2014