seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions i ajudes

Prestació de l'ingrés mínim

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Subvencions i ajudes
Publicat el Dijous, 18 Juny 2020

ajut ingres

Convocatòria d’ajudes INNCORPORA

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Subvencions i ajudes
Publicat el Dilluns, 28 Juny 2010

El Ministeri de Ciència i Innovació obre la convocatòria d’ajudes INNCORPORA, per a la creació de 1.000 llocs de treball directes en el sector industrial i promoure la innovació empresarial. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de la data de publicació en el BOE que és el 18 de maig de 2010; finalitza, per tant, el 18 de juny de 2010. Les ajudes seran destinades a la contractació de personal per a la realització de projectes concrets d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o en estudis de viabilitat tècnica. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les empreses i associacions empresarials privades, els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica privats, així com els parcs científics i tecnològics privats.

Ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Subvencions i ajudes
Publicat el Dimecres, 28 Gener 2009

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat avui els ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La constatació de certs desajustaments en el calendari d’oferta de diverses espècies de cítrics, i que la qualitat de determinades varietats no tenen una acceptació desitjable per part de la demanda incideix de manera desfavorable en els preus que perceben els productors, i suposa una pèrdua de competitivitat per als citricultors.

En aquest sentit, es justifica l’adopció de mesures de reconversió de la producció de determinades varietats de cítrics que consistiran en l’arrencada i nova plantació amb una varietat més adequada, o bé l’empeltat sobre la plantació existent, així com inversions complementàries per a la millora de les instal·lacions de reg en les parcel·les objecte de reconversió.

Amb la finalitat d’auxiliar part de les inversions realitzades per part dels citricultors, el DAR convoca els ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics, en concret de tarongers, mandariners satsumes, mandariners clementines, mandariners híbrids, mandariners comuns, llimoners i arangers. El Departament ha dotat aquesta línia d’ajut amb un import màxim de 800.000 euros.

El règim d’ajuts exigeix l’aprovació del pla de reconversió corresponent que caldrà presentar i serà aprovat segons l’establert en l’Ordre AAR/7/2009, de 15 de gener (DOGC nº 5302 , 22 de gener de 2009).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2009, i el termini per realitzar les actuacions és fins al 30 de juny de 2010, i hauran de ser justificades documentalment fins al 31 de juliol de 2010.

Atenció: Termini prorrogat tot el mes de febrer

Per a qualsevol informació complementària podeu posar-vos en contacte amb l’oficina comarcal:

Plaça Alfons XII, nº 7, 2n (977 44 21 16)

43500 Tortosa