General

Avís a la població: Enquesta de Població Activa per l'INE

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: General
Publicat el Dimecres, 17 Gener 2018

Es comunica que properament un/a agent de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), degudament acreditat/a, realitzarà la "Encuesta de Población Activa" al municipi.

Avís a la població: Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2018

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: General
Publicat el Dimecres, 17 Gener 2018

Es comunica que entre els dies 10 i el 25 de gener es durà a terme, per part del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el treball de camp de l'"Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2018", feta per entrevistadors/es degudament identificats i acreditats per l'empresa Institut Apolda, SA.