seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimarts, 11 Gener 2011

ORDRE

TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.

Article 2

Finalitat de les subvencions

Les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma tenen com a finalitat contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en persones treballadores autònomes o per compte propi de les persones en situació d’atur que figurin inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat.

 

Article 3

Tipus de subvencions

D’acord amb la finalitat que fixa l’article 2 d’aquesta Ordre, el Departament de Treball pot concedir els ajuts següents:

a) Subvenció per a l’establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi.

b) Subvenció financera.

c) Subvenció per a assistència tècnica.

d) Subvenció per a formació.

 

Article 5

Persones beneficiàries

5.1 Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Ordre les persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que es constitueixin com a persones treballadores autònomes o per compte propi.

5.2 Les persones treballadores autònomes o per compte propi poden ser beneficiàries quan formin part de comunitats de béns o societats civils, sempre que les subvencions se sol·licitin a títol personal.