Concessió d'ajuts en espècie a entitats sense ànim de lucre consistents en el lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi funcionament o per a la realització de projectes - Convocatòria any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Divendres, 28 Febrer 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/37/2014, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en espècie a
entitats sense ànim de lucre consistents en el lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi
funcionament o per a la realització de projectes, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6571 - 27/02/2014