seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a entitats

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals 2021

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dijous, 18 Febrer 2021

L'Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya
Termini: 29/01/2021 - 28/02/2021

 

L'Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya

Data de publicació de la convocatòria: Dijous, 28 January, 2021

Termini convocatòria: 29/01/2021 fins 28/02/2021

Àmbit: Biodiversitat i Medi ambient

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

Convocatòria

Bases de la convocatòria

Convocatòria extraordinària Covid-19 Fons de Solidaritat de la UAB

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dijous, 18 Febrer 2021

La Fundació Autònoma Solidària convoca una convocatòria extraordinària per a projectes d’iniciativa social orientats a prevenir, reduir i/o revertir l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 a l’àmbit territorial català i/o estatal.

Convocant:  Fundació Autònoma Solidària

Data de publicació de la convocatòria:  Dilluns, 11 January, 2021

Termini convocatòria: 11/01/2021 fins 26/02/2021

Àmbit:

 • Cohesió social i Interculturalitat
 • Educació
 • Gènere
 • Gent gran i Dependència
 • Infància, Joventut i Famílies
 • Persones refugiades i Migracions
 • Pobresa i Exclusió social
 • Salut i Discapacitat

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Privat

Àmbit geogràfic: Local

Bases: 

Àmbits d’actuació

 • Educació en igualtat de drets i oportunitats.
 • Salut comunitària i atenció a situacions de malaltia.
 • Justícia de gènere.
 • Migracions, asil i antiracisme.
 • Protecció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social.
 • Atenció i suport a les persones en situació de dependència i democratització de les cures.
 • Atenció a la diversitat funcional i a les necessitats educatives específiques.
 • Atenció a persones en l’àmbit penitenciari i/o post-penitenciari.
 • Justícia econòmica i enfortiment del teixit socioeconòmic.
 • Governança i prevenció de la polarització social.

Premis FPCAT

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

Es premiaran les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional

Poden presentar candidatures ens locals, institucions, entitats i organismes fins el 22/2

consellfp.gencat.cat/ca/arees-actua

Subvencions al teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona en l'àmbit de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoca subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 16 Novembre, 2020

Termini convocatòria: 17/11/2020 fins 17/12/2020

Àmbit: 

 • Biodiversitat i Medi ambient
 • Drets humans i Pau
 • Estructura i Equipaments
 • Gènere
 • Gestió entitats i Responsabilitat social
 • Voluntariat

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

La finalitat d'aquestes bases és donar suport als projectes de les entitats en alguna o algunes de les actuacions següents:

 1. Enfortiment de l'estructura de l'entitat, en les despeses pròpies de funcionament.
 2. Enfortiment de capacitats per contribuir a l'apoderament de les entitats i millorar-ne l'eficàcia i eficiència (inclosos processos diagnòstics i/o estratègics interns, identificacions de projectes i/o aliances, processos de canvi organitzatiu així com processos formatius destinats al personal de l'entitat, inclòs el personal voluntari).

Ajuts a les associacions d'estudiantat universitari per al curs 2020-2021

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

L'AGAUR convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Termini: 18/11/2020 - 17/12/2020

Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 17 Novembre, 2020

Àmbit: 

 • Educació
 • Estructura i Equipaments

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

Catalunya 2020. Programa d’Ajuts de la Fundació La Caixa a Projectes d’Iniciatives Socials (COVID-19)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

La Fundació ”la Caixa”, a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, presenta la Convocatòria Catalunya 2020 que té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes a Catalunya, dirigits especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.
Convocant: Fundació ”la Caixa”
Termini: 24/11/2020 - 16/12/2020

Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 24 Novembre, 2020

Àmbit: 

 • Assistència i Intervenció social
 • Cohesió social i Interculturalitat
 • Gent gran i Dependència
 • Ocupació i Inserció laboral
 • Pobresa i Exclusió social

Salut i Discapacitat

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases: 

Ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca un ajut extraordinari i puntual en forma de pagament únic amb l'objectiu d'afavorir el manteniment de l'activitat de les entitats del tercer sector social dedicades a l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió, davant l'afectació en el seu funcionament com a conseqüència de les restriccions i necessitats imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.
Convocant: Generalitat de cataunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Termini: 07/12/2020 - 14/12/2020

Data de publicació de la convocatòria: Divendres, 4 Desembre, 2020

Àmbit: 

 • Estructura i Equipaments
 • Pobresa i Exclusió social
 • Voluntariat

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

Convocatòria

Convocatòria extraordinària d'ajuts a les entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

Els Departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies obren una convocatòria extraordinària d'ajuts per pal·liar els perjudicis que la pandèmia ha pogut ocasionar a les entitats, empreses i persones treballadores autònomes amb la finalitat d’afavorir la sostenibilitat econòmica del sector.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 1 Desembre, 2020

Termini convocatòria: 03/12/2020 fins 11/12/2020

Àmbit: 

 • Educació
 • Infància, Joventut i Famílies
 • Lleure

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

Ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils afectades per la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca, davant l'aturada d'activitat forçada a causa de la pandèmia, un ajut extraordinari adreçat a entitats, empreses i persones autònomes d'aquest sector amb l'objectiu que puguin superar aquesta situació de crisi i mantenir la seva viabilitat.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Data de publicació de la convocatòria: Dimecres, 2 Desembre, 2020

Termini convocatòria: 02/12/2020 fins 10/12/2020

Àmbit: 

 • Estructura i Equipaments
 • Infància, Joventut i Famílies
 • Lleure

Tipus: Subvenció

Tipus de finançament: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases: 

Programa d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció (SOC-ORIENTA) (IPIS)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 20 Novembre 2020

En data d’avui 20 de novembre 2020 s’ha publicat al DOGC la convocatòria 2020 per al Programa d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció (SOC-ORIENTA) 

Resolució TSF/2951/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció per a l'any 2020 (SOC – ORIENTA)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823086.pdf

Entitats beneficiàries

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Persones destinatàries

Persones demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que compleixin els requisits següents:

 • Amb necessitat de definir o millorar l'objectiu professional.
 • Estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
 • Tenir disponibilitat i interès per participar.
 • Tenir coneixements de català o de castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
 • Tenir autonomia suficient en informàtica i internet.

Termini de presentació de sol·licituds

5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria.

Del 23 al 27 novembre de 2020.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Orientacio-i-acompanyament-a-la-insercio-2020

 

COVID-19: Webs institucionals (mesures i ajuts)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Mesures

Mesures extraordinàries per fer front al COVID-19 (Actualització permanent)

Mesures extraordinàries en matèria de Protecció per Desocupació  (Actualització permanent)

Mesures complementàries per fer front al COVID-19 pel RDL 15/2020, 22/04/2020

Mesures de suport al sector cultural per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, 6/05/2020

Noves mesures complementàries per pal·liar els efectes del COVID-19, 27/05/2020 

Publicat en el BOE el Reial Decret-llei que regula l'ingrés mínim vital, 01/06/2020 

Mesures per recuperar la formació presencial en la formació professional per l’ocupació en l’àmbit laboral, 05/06/2020 

Distribució de fons per Polítiques Actives d'Ocupació 2020, 12/05/2020

ERTE

Causes que poden motivar retard en el reconeixement d'un ERTE i com es poden esmenar (Guia ràpida en pdf), 27/05/2020 

Convenis SEPE amb entitats financeres per l’avançament de prestacions d’atur, 21/05/2020

Com realitzar i comunicar les modificacions sobre els ERTO, arrel del Reial Decret-llei 18/2020, 15/05/2020

Pròrroga dels ERTOS per força major fins el 30 de juny, 13/05/2020 

Finançament i ajuts

Subvencions per la realització de projectes dins del Programa Empleaverde per contribuir a superar la crisis generada por el COVID-19 (Novetat)

Subsidi de desocupació extraordinari per manca d'activitat per a persones empleades de la llarTermini de sol·licitud: fins a 1 mes després de la finalització de l'estat d'alarma

Subsidi de desocupació excepcional per finalització de contracte temporalTermini de sol·licitud: fins a 1 mes després de la finalització de l'estat d'alarma

Informació 

Preguntes freqüents per a treballadors davant el COVID-19    

Fundació Estatal per la Formació en l'Ocupació (FUNDAE)

Mesures

Digitalitza’t: formació gratuïta en competències digitals (Recursos formatius i vídeo(Novetat)

Mesures extraordinàries per fer front a l'impacte del COVID-19 en la formació professional per a l'ocupació

-

Diputació de Barcelona

Mesures

Compromís municipal 2020-2023 i Pla de Xoc 2020-2021 (infografies Compromís i Pla de Xoc)

Nou Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals (2020-2023) (Infografia

Programa específic “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19 

Programa d’ajuts per a emergències municipals per a suport als serveis de benestar social (Infografia

Programa Accelera el Creixement 9a edició especial post Covid-19Obertura d’inscripcions, Servei de Teixit Productiu (Darrera actualització 25/05)

Formació

Videoformació per al personal tècnic local en l'àmbit del Mercat de treball i l'Ocupació (juny-juliol): "Impacte de la COVID-19: Redefinició de reptes en la cadena de valor de negocis de l'alimentació (29 de juny), "Com orientar la gestió dels processos de dol per pèrdua de la feina" (1 i 3 de juliol, específic per dispositius OTL), "Impacte de la COVID-19: Cadenes de valor de negocis tractores per la reactivació econòmica: la salut" (8 de juliol) i "Indicadors de mercat laboral en temps de pandèmia" (16 de juliol) (Novetat)

Videoformació "Com i per què fomentar l'economia social i solidària als municipis en aquests nous temps de crisi?" (del 16 de juny al 17 de juliol) 

Videoformació per al personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses - Cicle de transformació digital: "Transformació Digital" (3 i 8 de juny), "BigData" (10 i 15 de juny) i "Indústria 4.0" (17 i 22 de juny)

Vídeoformació per al personal tècnic local en l'àmbit del suport a PIMES i persones emprenedores (per visualitzar el vídeo cliqueu sobre el nom de la formació): "Mesures extraordinàries Covid-19", "Finançament per empreses", "Tramitació ajuts Covid-19 per autònoms" i "Tramitació del certificat digital"

Informació

Impacte de la COVID-19 en l'Agenda 2030 a l'àmbit local (Infografia(Novetat)

Atenció directa als ajuntaments COVID-19 (Infografia)

-

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Mesures

Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit del treball i de l’ocupació (Infografia)

Mesures en l'àmbit de la Formació Professional per a l'ocupació per fer front a la COVID19, 27/05/2020 

Mesures en l'àmbit de la Formació Professional per a l'ocupació. Persones participants, 27/05/2020 

Formació

Formació "Tallers d'orientació al sector digital (13, 20 i 27 de maig, 3 i 10 de juny)

Informació

Informació sobre la Covid-19 (ciutadaniaentitats i empreses

Preguntes freqüents per entitats del sistema d'ocupació de Catalunya

-                      

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Finançament i ajuts

Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d'ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l'economia social i el cooperativismeTermini de sol·licitud: del 24 de juny fins el 23 de juliol de 2020 (Novetat)

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la culturaTermini de sol·licitud: del 15 de juny fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació (Novetat)

Ajuts per fomentar la contractació de treballadores de cures i la llar en situació d'irregularitat, 12/06/2020 (Novetat)

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerablesTermini de sol·licitud: fins al 30 de setembre (Novetat)

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia JuvenilTermini de sol·licitud: de l'11 de juny al 15 de setembre (Novetat)

Subvencions centres especials de treballTermini de sol·licitud: del 2 a l’11 de juny. Tancada

Subvencions pels serveis de suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)Termini de sol·licitud: del 7 al 27 de maig. Tancada

Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Termini de sol·licitud: del 7 al 20 de maig. Tancada

Subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en centres especials de treball (USAP)Termini de sol·licitud: de l'11 al 20 de maig. Tancada

Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19 (infografia requisits). Tancada per l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació (Nota de premsa) - Consulta sobre la concessió de l'ajut 

Informació

Riscos i condicions de treball COVID-19 (Mesures preventives per sectors) 

Mesures preventives i propostes d’actuació del Consell de Relacions Laborals:  Recomanacions per a empreses i persones treballadores (pdf) i Recomanacions davant el retornm esglaonat a l’entorn laboral i l'ús de tests microbiològics (pdf)

Preguntes freqüents: treball i empresa

-                                                                                                                     

Departament d'Empresa i Coneixement

Finançament i ajuts

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit. Termini de sol·licitud: del 12 de juny a l'1 de juliol (Novetat)

-

Organització Internacional del Treball

Mesures

Mesures adoptades pels països a la pandèmia COVID-19

 

Informació extreta de: http://ocupacio.diba.cat/covid-19-webs-institucionals-mesures-ajuts