Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dimecres, 19 Gener 2011

Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i  proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.

 

A qui va dirigit?
•Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: a famílies (les comunitats de propietaris, i comunitats de béns s'inclouen dins d'aquesta consideració).
•Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges: Comunitats de propietaris o de béns, empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, fundacions i altres ens corporatius.


•Termini: del 17 de gener al 30 d'abril de 2011.
•Termini d'execució: la compra i instal·lació de les obertures subvencionades s'haurà pogut realitzar a partir de l'1 de gener de 2011 i fins l'acabament del període de vigència del pla.

Web temàtic

Normativa aplicable

Web de l'organisme responsable

Què cal fer per...