seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 03 Novembre 2020

Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música 


Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts o espectacles previstos en festivals de música cancel·lats durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 30 de novembre de 2020.

A qui va dirigit

  • A les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el seu lloc d'actuació principal a Catalunya, que realitzin activitats culturals remunerades i que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Ajuts a productors agraris afectats per la crisi de la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 29 Octubre 2020

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de novembre de l'any 2020

 

Més informació

Arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, molts productors de productes peribles, verdures, fruita, càrnics i làctics, ous i altres productes com l‘oli i la mel han perdut els canals de comercialització lligats a la restauració i el turisme.

En paral·lel, la crisi econòmica ha derivat també en una crisi social que afecta els col·lectius més dèbils de la societat, els quals pateixen una manca de recursos per l'aturada de l'activitat econòmica.

Davant aquesta situació, el Govern va crear un ajut que, d’una banda, dona suport econòmic als productors afectats; i al mateix temps, permet ajudar els sectors socials més castigats. Així, la mesura preveu que els productors facin donacions d’excedents no venuts al Banc dels Aliments, que els distribuirà entre aquelles persones que ho necessitin.es

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

  • Pels lliuraments al Banc dels Aliments realitzats entre el període comprès entre el 20 de maig i el 30 d’octubre, el període de presentació de sol·licituds comença el 27 d’octubre i acaba el 2 de novembre.
  • Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació aportada per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.
  • Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin els requisits de les bases.

Polítiques Digitals impulsa l’emprenedoria femenina en l’àmbit tecnològic amb una nova línia de subvencions del Pla DonaTIC

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 20 Octubre 2020

El Govern ha aprovat les bases reguladores d’una nova línia de subvencions de 500.000 euros per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Les subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Pla DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals.

En podran ser beneficiàries, les empreses establertes a Catalunya, que tinguin entre un any i tres de vida des de la seva constitució i en les quals hagi participat com a mínim una dona a l’equip fundador i que actualment formi part de l’equip directiu.

La quantia de les subvencions atorgades serà d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros per projecte. Amb aquestes subvencions, es vol ajudar en la validació de la tecnologia i el model de negoci, en el llançament de nous productes al mercat o en la posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament. També s’inclouen com accions subvencionables les actuacions necessàries per al desenvolupament del pla d’empresa com ara la creació de prototips, el disseny, la verificació del rendiment, les proves de producte, el desenvolupament de línies pilot i altres activitats destinades a la innovació per rebre finançament i accedir al mercat.

En la valoració dels projectes, es tindrà en compte la posició de lideratge de les dones en l’equip emprenedor així com el pla d’empresa presentat. També es valorarà que les empreses estiguin encapçalades per dones, que els òrgans de decisió i de direcció siguin paritaris i els plans de promoció del talent femení així com la innovació i l’impacte del projecte.


Urgència de talent femení al sector TIC

El Govern català està fermament compromès amb el suport i l’impuls de l’emprenedoria femenina en el sector TIC. En aquest sentit, s’està desplegant el Pla DonaTIC que busca apoderar les dones en l’àmbit tecnològic.

Les dades reflecteixen avui la baixa presència de les dones en l’àmbit digital. El ‘Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019’ alerta sobre la necessitat de més talent femení en el sector TIC. Les dones avui només ocupen el 8% de les posicions tècniques i especialitzades o alts càrrecs dins les companyies tecnològiques. De fet, només un 11% de les empreses del sector preveuen algun tipus de programa o política específica per contractar més dones.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 20 Octubre 2020

Prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

Prestació econòmica única.  La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física.

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

III Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista (3)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 19 Octubre 2020

Amb l'objectiu de donar suport al petit comerç i frenar la seva desaparició, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i amb la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E convoca la Tercera edición del Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista, amb la fi de promoure el talent i la innovació i contribuir a generar solucions tecnològiques al comerç minorista i que serveixin per dinamitzar i modernitzar el petit comerç.

La defensa del petit comerç és un objectiu que requereix de l'acció conjunta de tots els actors implicats: les Administracions, les organitzacions de l'àmbit privat i la societat en el seu conjunt.

Entre els destinataris del Concurs es troba la població jove, estudiants, emprenedors/es, etc. La millors idees rebran un premi en metàl·lic i els guanyadors tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes en un Acte d'entrega de premis.

La dotació econòmica dels premis ha augmentat notablement, passant dels 5.000€ de la II Edició a 34.000 € a la present Edició, essent el primer premi de 10.000€.

Resolució de la Convocatòria (amb els 2 annexes necessaris per la presentació, en format electrònic, dels projectes). S'han de remetre els 2 Annexes a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de presentació dels projectes finalitza el 31 d'octubre de 2020

Butlleta resum d'informació bàsica del concurs: objectius, categories, destinataris, criteris de valoració, etc.

Pagament del lloguer a majors 65 anys i dones víctimes de violència masclista

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista

La Generalitat de Catalunya avançarà el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

Administració que promou la mesura: Generalitat de Catalunya

 

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/#bloc2

Ajuts al pagament del lloguer per al 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Més info: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/obre-convocatoria-ajuts-pagament-lloguer-2020

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

 

Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Programa de microcrèdits per pagar el lloguer d’habitatges de petits propietaris 

És una mesura que posa a l’abast de persones i famílies vulnerables un programa de microcrèdits per pagar el lloguer. Concretament, per als habitatges de petits propietaris.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/

Pròrroga dels contractes de lloguer

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual

És una pròrroga extraordinària per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma. S’estableix per un termini de 6 mesos, en què se seguiran aplicant els termes i les condicions pactades al contracte.

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/

Disponibilitat dels plans de pensions

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Disponibilitat de reemborsament dels plans de pensions

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 podran sol·licitar el reemborsament dels seus plans de pensions.

Administració que promou la mesura: Govern d'Espanya

Més info: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/ 

Pagament de l’impost sobre successions

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Diumenge, 28 Juny 2020

Ampliació del termini d’autoliquidació de l’impost sobre successions

El Govern de la Generalitat ha ampliat el termini en 2 mesos addicionals un cop finalitzi l’estat d’alarma per a l’autoliquidació de l’impost de successions per aquells casos en que el 14 de març no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés de l’impost en període voluntari.

Administració que promou la mesura: Generalitat de Catalunya 

Més informació

Consulta tota la informació

https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/