Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestals de 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dilluns, 31 Desembre 2012

Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestals de 2012

L'ajut bonifica els interessos dels préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012  i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació de l’ordre.

A qui va dirigit?

Pels danys als municipis que s'esmenten a l'apartat "Altres informacions".

 

Terminis: del 18 de setembre al 8 d'octubre de 2012.

Aquest tràmit es pot trobar a:
Sol·licitar l'ajut En termini
Més informació