Prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dimarts, 08 Gener 2013

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013

AGÈNCIA de l’habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de prestacions econòmiques d’urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària
en situacions especials, i per atendre persones
que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés
de desnonament o d’execució hipotecària................................. 329