seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

El Consell Comarcal del Baix Ebre elabora el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut (PIECJ)

Categoria principal o arrel: Joventut Categoria: Notícies sobre Joventut Publicat el Divendres, 22 Novembre 2013

L’ens comarcal del Baix Ebre, juntament amb la Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre de la Direcció General de Joventut, treballa amb la confecció del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut. Un pla que ha de permetre establir les línies mestres de les polítiques de joventut per als dos propers anys 2014-2015.

Per tal d’aprofundir en la seva elaboració i debatre els aspectes més rellevants, el conseller d’Esports i joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre, Carlos Gilabert, ha realitzat una reunió conjunta amb la coordinadora territorial de Joventut, M. Teresa Marcelino, i els diferents regidors de joventut de la comarca. Segons Gilabert, aquesta trobada ha permès “recollir les necessitats dels diferents municipis, valorar les actuacions i començar a prioritzar les actuacions a realitzar al nostre territori”.
En aquest sentit, en el transcurs de la reunió es van prioritzar 6 de les problemàtiques i necessitats més detectades entre els joves de la comarca: baixos nivells de formació, alts índex d’atur, baix esperit emprenedor, dificultats per implantar polítiques de joventut, baix nivell d’implicació de les associacions juvenils en aquestes polítiques, i complicacions per arribar als joves i poder conèixer les seves necessitats i demandes.

La tria d’aquests aspectes ha estat fruit d’una reunió prèvia de treball amb els tècnics de joventut i amb l’exposició dels plans locals de joventut. A partir de la informació i el debat generat en la reunió, es generarà un document per al Pla d’Acturació Territorial i un altre per a la planificació estratègica, aquest inclourà les problemàtiques, les prioritats i propostes d’intervenció.

Aquest procés, a més de la planificació estratègica comarcal de Joventut, forma part també del desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. A través de diversos espais d’interlocució, com la taula comarcal amb regidors i regidores de joventut, on es recullen les necessitats i prioritats dels joves des del món local per tal de confeccionar el Pla d’Actuació Territorial.

L’ens comarcal del Baix Ebre, juntament amb la Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre de la Direcció General de Joventut, treballa amb la confecció del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut. Un pla que ha de permetre establir les línies mestres de les polítiques de joventut per als dos propers anys 2014-2015.

Per tal d’aprofundir en la seva elaboració i debatre els aspectes més rellevants, el conseller d’Esports i joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre, Carlos Gilabert, ha realitzat una reunió conjunta amb la coordinadora territorial de Joventut, M. Teresa Marcelino, i els diferents regidors de joventut de la comarca. Segons Gilabert, aquesta trobada ha permès “recollir les necessitats dels diferents municipis, valorar les actuacions i començar a prioritzar les actuacions a realitzar al nostre territori”.
En aquest sentit, en el transcurs de la reunió es van prioritzar 6 de les problemàtiques i necessitats més detectades entre els joves de la comarca: baixos nivells de formació, alts índex d’atur, baix esperit emprenedor, dificultats per implantar polítiques de joventut, baix nivell d’implicació de les associacions juvenils en aquestes polítiques, i complicacions per arribar als joves i poder conèixer les seves necessitats i demandes.

La tria d’aquests aspectes ha estat fruit d’una reunió prèvia de treball amb els tècnics de joventut i amb l’exposició dels plans locals de joventut. A partir de la informació i el debat generat en la reunió, es generarà un document per al Pla d’Acturació Territorial i un altre per a la planificació estratègica, aquest inclourà les problemàtiques, les prioritats i propostes d’intervenció.

Aquest procés, a més de la planificació estratègica comarcal de Joventut, forma part també del desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. A través de diversos espais d’interlocució, com la taula comarcal amb regidors i regidores de joventut, on es recullen les necessitats i prioritats dels joves des del món local per tal de confeccionar el Pla d’Actuació Territorial.