seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Activitats Medi Ambient

Modificacio no substancials Escorxador de Pavos i Derivados SA

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Activitats Medi Ambient
Publicat el Divendres, 24 Gener 2020

Modificació  no substancial de l'autorització ambiental E!CS130080 de l'empresa Pavos i Derivadors SA, d'una activitat d'aviram i sala d'especejament annexa, al terme de Roquetes.

S'expsoa al public pel termini de 10 dies 

 

Projecte

Estudi Ambiental

Informe CHE

Informe suficiencia

Informe suficiencia 2

Nova explotació d'aviram

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Activitats Medi Ambient
Publicat el Dimarts, 15 Mai 2018

Estefania Garcia Heras ha presentat sol.licitud de llicència d'obres per construcció d'una granja d'aviram al Polígon 24 parcel.la 61 partida Parellades.

S'obre l'exposició al públic pel termini de 20 dies hàbils.

Anunci