seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Gestió forestal Publicat el Dimarts, 14 Març 2017

El municipi de Roquetes, amb una extensa massa forestal, disposa d'una forest d'utilitat pública ordenada, CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi". L'instrument d'ordenació forestal (POF) planifica diverses actuacions entre les quals hi ha treballs silvícoles de millora, aprofitaments, i associades a aquests, l'arranjament periòdic de les pistes forestals. Es proposen tirar endavant diverses actuacions proposades en el projecte d'ordenació forestal (POF):

- Aclarida de millora de la massa forestal i estassada de matoll al paratge de Cova Avellanes (annex 4).

- Obertura d'una línia de defensa contra incendis forestals a les pistes del paratge de Cova Avellanes i formigonat de tres trams de pista en el paratge de la Vall (annex 5).

Aprovació inicial: 7 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 51, de 14 de març de 2017

Anunci

Memòria Annex 4

Annex 4. Plànol de situació

Annex 4. Plànol de localització

Memòria Annex 5

Annex 5. Plànol de situació

Annex 5. Plànol de localització línia de defensa contra incendis forestals

Annex 5. Plànol de localització obra civil