seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Contracte del servei de manteniment de jardins i zones verdes de Roquetes

Categoria principal o arrel: Obres Públiques i Serveis Categoria: Obres Públiques i Serveis Publicat el Dilluns, 21 Octubre 2019

- Anunci

- Plec de clausules Administratives

- Plec de clausules tècniques

El termini de presentació d'ofertes s'acaba el dia 7 de novembre de 2019

Mesa de contractació

Acta de la mesa de contractació

Acord de la Junta de Govern Local declarant deserta la convocatòria.

 

NOVA CONVOCATORIA DEL CONTRACTE DE SERVEIS EN LES MATEIXES CONDICIONS

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES S'ACABA EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2019 A LES 15,00 HORES

ANUNCI

MEMÒRIA