seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Modificació puntual alçada Planta baixa en zona antiga i tradicional

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Divendres, 13 Juliol 2012

Publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de 13 de juliol de 2012.

Exposició al public pel termini de 30 dies

Normativa modificació puntual