Notícies de dinamització econòmica

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica
Publicat el Divendres, 28 Febrer 2014

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015.

DOGC Núm. 6571 - 27.2.2014