Convocatòria plaça agent interí de la Policia Local i borsa de reposició

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Divendres, 18 Novembre 2016

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, una plaça d'agent interí de la Policia Local de Roquetes per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de la comissió de serveis del seu titular i per a la creació d'una borsa de reposició.

Publicació íntegra de les bases al BOPT

Publicació al DOGC

Model instància.

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultats primer exercici. Aptitud física

Resultats tercer exercici. Cultura General

Resultats quart exercici. Prova pràctica

Resultats finals