seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Convocatòria dues places administratiu

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dilluns, 08 abril 2019

Escut Colors2cm

L'Ajuntament de Roquetes convocat dues places d'administratius, personal funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició torn lliure, Grup C, Subgrup C1.

Bases - convocatòria i publicació al BOP

Publicació al DOGC

Model instància

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 d'abril al 8 de maig (ambdós inclosos)

 

Convocatòria Tècnic/a auxiliar informàtica

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dilluns, 08 abril 2019

Escut Colors2cmL'Ajuntament de Roquetes convoca una plaça de tècnic/a auxiliar informàtica, personal funcionari interí, enquadrada dins del Grup C1, subescala Tècnic.

Bases - convocatòria i publicació al BOP

Publicació al DOGC

Model instància

Data de presentació de sol·licituds: del 5 d'abril al 8 de maig (ambdós inclosos)