seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

ANUNCI RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL BASES NETEJA, OFICIAL, PEO I PEO ESPECIALITZAT

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimarts, 29 Mai 2018

 

Escut Colors2cm

 

 

ANUNCI RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL BASES NETEJA, OFICIAL, PEO I PEO ESPECIALITZAT 

Convocatòria i Bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'interinitat de peó especialitzat de la brigada municipal, concurs-oposició

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimecres, 09 Mai 2018

Escut Colors1cmL'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de personal laboral temporal, denominació "peó especialitzat de brigada municipal"grup C2, per cobrir possibles vacants, substitucions, suplències per baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Roquetes.

 

Bases de la convocatòria

Model instància

  

- Publicació al BOPT número 98 de data 22-05-2018 

 - Publicació al DOGC número 7.632 de data 01-06-2018

- Resolució Alcaldia (Llista d'Admesos, Tribunal i Data proves)

- RESULTAT FINAL PROVES