CONCURS OPOSICIÓ PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimarts, 23 Març 2021

Resultats concurs-oposició lliure d'una plaça d'Auxiliar Administratiu/va, personal funcionari de carrera, escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2. Constitució de Borsa de Reposició