seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Convocatòria plaça secretària de l'Ajuntament de Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Divendres, 22 Setembre 2017

Escut Colors1cm

En data 22/09/2017, s'ha publicat anunci al DOGC núm. 7460, i BOPT núm. 185,  l'anunci sobre la convocatòria de procés selectiu per a la provisió, mitjançant nomenament de caràcter interí de la plaça de secretaria de l'Ajuntament de Roquetes

Bases reguladores

Model instància

Llista provisional d'admesos i exclosos

Resultat de les proves

Jutge de pau substitut - Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimarts, 30 Mai 2017

Escut Colors1cmDonant compliment a l'acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 4 d'abril de 2017, l'Ajuntament de Roquetes inicia expedient per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut de Roquetes.

Els interessats que reuneixin les condicions exigides, poden presentar sol·licitud a l'Ajuntament de Roquetes fins al dia 20 de juny de 2017.

- Publicació al BOPT

- Model instància