seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Urbanisme

llicencia d'obres

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Dimecres, 26 Agost 2015

ANUNCI AVIMACOLA SCP sol.liciten llicència d’obres per construcció de nau per l'ampliació de l'activitat ramadera d'una explotació d'aviram existent amb la construcció d'una nova nau al polígon 30 parcel.la 39 partida Pandorga , sòl no urbanitzable. d’aquest terme municipal. Se sotmet al tràmit d’informació pública per 20 dies, a partir del dia dia següent de la publicació d'aquest anunci a la WEB municipal d’acord amb el que assenyala l’art. 51, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, durant el qual les persones interessades podran consultar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes. Durant aquest període s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Rehabilitacio Mas pol. 26 parc. 146

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Divendres, 06 Març 2015

Carles Roset Castany sol.licita llicència d'obres per reconstrucció de masia rural existent al polígon 26 parcel.la 146 partida Parellades, sòl no urbanitzable Clau 12 d'aquest municipi.

 Es pot consultar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament de  Roquetes les 9 a les 14 hores.

Anunci

Anunci cobrament IAE 2012

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Dimarts, 21 Agost 2012

Anunci cobrament IAE 2012