seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Comissions informatives

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Divendres, 31 Gener 2014

Les Comissions Informatives duran a terme les severes reunions d'acord amb la perdiodicitat establerta per a les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sr. Pere Romagosa Folch

  • Sr. Josep Codorniu Suñer

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Carmen Liberal Llamas

 

 La Comissió Informativa d’Urbanisme, Contractes i Medi Ambient estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Pere Romagosa Folch

  • Sr. Joan I. Salvatella Roijals

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Immaculada Vilaubí Gisbert

 

La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Serveis i Béns estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sr. Pere Romagosa Folch

  • Sr. Joan I. Salvatella Roijals

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretari: Sr. Joan Soler Ferré

 

 La Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sra. Ma. Isabel Belmonte Rodríguez

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Pere Romagosa Folch

  • Sr. Josep Codorniu Suñer

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretari: Sr. Juan José Rodríguez García

 

La Comissió Informativa d'Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Ramón Martinez Gallardo

  • Sr. Josep Codorniu Suñer

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Teresa Marches Piñol

 

La Comissió Informativa de Qualitat de Vida estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Ramón Martinez Gallardo

  • Sr. Josep Codorniu Suñer

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Encarna Llusià Tafalla

 

La Comissió Informativa de Cultura, Ensenyament i Joventut estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez

  • Sr. Ramón Martinez Gallardo

  • Sr. Joan I. Salvatella Roijals

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Josefa Arbona Ortí

 

La Comissió Informativa de Turisme i Festes estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez

  • Sr. Francesc Cabanes Mola

  • Sr. Ramón Martinez Gallardo

  • Sr. Joan I. Salvatella Roijals

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Lourdes Madero Díaz

 

La Comissió Informativa de Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació estarà integrada per les persones següents:

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez

  • Sr. Ramón Martinez Gallardo

  • Sr. Joan I. Salvatella Roijals

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Elena Bielsa Gargallo