seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Junta de portaveus

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

D’acord amb el que estableixen els articles 23 i 24 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, així com l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, s’han constituït, mitjançant escrit adreçat al President i presentat davant la Secretaria de l’Ajuntament, els següents grups polítics municipals i els seus respectiu portaveus:

GRUP MUNICIPAL

PORTAVEU

Esquerra Republicana de Catalunya

Sr. Francesc Ollé Garcia

Partit Socialista de Catalunya

Sr. Pere Romagosa Folch

Convergència i Unió

Sr. Josep Codorniu Suñer

Partit Popular

Sr. Joaquim Llopis Colomina

Entesa i Progrés per Roquetes

Sr. José Francisco Bertomeu Curto

Plataforma per Catalunya

Sr. Ramón Martí Moragrega