Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juny de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 27 Juny 2018

Ple Ordinari 26 06 18

El dimarts 26 de juny de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de juny. A l’inici del  Ple es va excusar l’absència del portaveu del PSC Pere Romagosa Folch per motius de Salut. Fes clic per veure el vídeo del Ple. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu i Portaveu de PxC, Ramon Martí.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior- núm. 4/2018, de data 29 de maig de 2018.

APROVAT PER UNANIMITAT

2. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports

2.1. Aprovar, si procedeix,  bases específiques que han de regir la concessió de subvencions adreçades al foment de la participació en activitats al municipi i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de la cultura, l'ensenyament, l'esport i les festes.

APROVAT PER UNANIMITAT

3.  Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, rectificació acord del Ple de data 25 de setembre de 2012, referent a complementar les prestacions a percebre en situacions d'incapacitat temporal del personal de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots en contra: EiPR.

3.2. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia referent al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d'inserció sociolaboral del Baix Ebre 2018 dintre del projecte Baix Ebre Avant.

APROVAT PER UNANIMITAT

3.3. Aprovar, si procedeix, de la moció de suport i adhesió a les conclusions del primer Congrés Català en defensa de l'Estat de Dret presentada per l'Associació Catalana de Municipis.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, EiPR.
Vots en contra: PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC.

4. Hisenda

4.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm.8/2018 de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

4.2. Aprovar, si procedeix, expedient núm.10/2018 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

5. Control dels òrgans de govern

5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm.20/2018, de data 22 de maig de 2018
- núm. 21/2018, de data 29 de maig de 2018
- núm. 22/2018, de data 5 de juny de 2018
- núm. 23/2018, de data 12 de juny de 2018

5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2018 (del número 324/2018 al número   340/2018)

5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 5/2018 (del número 14/2018 al número 16/2018)

6. Mocions de control

7. Precs i preguntes

7.1. Prec  presentat pel grup d’Entesa i Progrés per Roquetes