Ple Extraordinari del 22 de desembre de 2015

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 24 Desembre 2015

 

ple_22-12-15El Ple de l'Ajuntament de Roquetes aprova el Pressupost del 2016 amb un import de 6.018.693,90 €. Fes clic per veure el vídeo del Ple. El dimarts 22 de desembre de 2015 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, un Ple Extraordinari.


Valoracions del Ple: Regidora d'Hisenda, Tere Moreso d'ERC. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

Ple Extraordinari amb els següents punts a l'ordre del dia:

 1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

- núm. 14/2015, de data 27 d'octubre de 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.
- núm. 15/2015, de data 23 de novembre de 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Hisenda

2.1. Aprovar, si procedeix, Pressupost General per a l'exercici 2016. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PP - Vots en contra: EiPR, PSC.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, moció d'adhesió al Manifest de la Plataforma Mai Més ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu i, suport a la Manifestació "Mai Més" presentada pel grup municipal d'EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP, PxC.

4. Obres Públiques, Serveis i Béns

4.1. Aprovar, si procedeix, prorrogar l'adhesió a l'acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2014.03). APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Qualitat de Vida

5.1. Aprovar, si procedeix, Pla Local de Política de Dones. Roquetes 2015-2019. APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2 Aprovar, si procedeix, moció de suport i compromís actiu de l'Ajuntament de Roquetes amb la Banca Ètica a Catalunya, que presenta el grup municipal d'EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP - Vots en contra: PxC.

6. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- Núm. 41/2015, de data 17 de novembre de 2015
- Núm. 42/2015, de data 24 de novembre de 2015
- Núm. 43/2015, de data 1 de desembre de 2015

6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 9/2015 (del número 505/2015 a 513/2015).

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 10/2015 (del número 28/2015 a 33/2015).