Ple Ordinari del 26 de gener de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 02 Febrer 2016

ple 26 gener 2016El dimarts 26 de gener de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari d'aquest mes. Vídeo del Ple Ordinari. Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

Amb els següents punts a l'ordre del dia:

1. Aprovar, si és procedent, esborrany acta anterior
-- núm. 16/2015, de data 24 de novembre de 2015
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
2.1. Aprovar si és procedent, conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de residus de l'Ajuntament de Roquetes a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i d'encàrrec de gestió al COPATE. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC, PSC, PP - Vots d'abstenció: EiPR.
2.2. Aprovar si és procedent, moció "Crida per la igualtat al món municipal" presentada pel grup municipal del PSC-CP. NO S'APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: PSC, EiPR - Vots en contra: ERC, CiU - Vots d'abstenció: PP, PxC.
2.3. Aprovar si és procedent, moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que presenten els grups municipals d'ERC-AM i CiU, PSC-CP i PxC. APROVAT PER UNANIMITAT.
3. Obres Públiques, Serveis i Béns
3.1. Aprovar si és procedent, moció per a l'adhesió al Manifest per la derogació del Real Decret 900/2015 d'autoconsum, presentada pel grup municipal d'EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP.
4. Cultura, Ensenyament i Joventut
4.1. Aprovar si és procedent, declaració de l'activitat de cinema, com a activitat d'especial interès cultural i social, que es duu a terme a l'immoble ubicat al carrer Severo Ochoa, núm. 4 de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. No participa en el debat i votació el regidor d'ERC Paco Cabanes per ser part relacionada en la proposta. Vots a favor: ERC, CiU, PxC, PSC, PP - Vots d'abstenció: EiPR.
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 44/2015, de data 9 de desembre de 2015
- Núm. 45/2015, de data 15 de desembre de 2015
- Núm. 46/2015, de data 22 de desembre de 2015
5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 10/2015 (del número 514/2015 al número 577/2015)
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 1/2016 (del número 1/2016 al número 6/2016)
5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 11/2015 (del número 34/2015 a 39/2015)
6. Mocions de Control
7. Precs i preguntes