Ple Ordinari del mes de novembre de 2016 de l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 02 Desembre 2016

ple 29 novembre 2016El dimarts 29 de novembre de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent a aquest mes. Fes clic per veure el vídeo. Vídeos de les valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1.- Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors.

- número 8/2016, de data 26 de juliol de 2016
- número 9/2016, de data 6 de setembre de 2016
- número 10/2016, de data 27 de setembre de 2016
- número 11/2016, de data 11 d'octubre de 2016

2. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació

2.1. Aprovar, si procedeix, ratificació acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Cultura, Ensenyament i Joventut

3.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i la Lira Roquetense per a l'anualitat 2016. APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports

4.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc per a l'anualitat 2016. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots d'abstenció per vinculació amb l’entitat: EiPR.

4.2. Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Voleibol Roquetes per a l'anualitat 2016. APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan Alcoba Fernández per a l'anualitat 2016. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, EiPR - Vots d'abstenció: PSC - Vots en contra: PxC.

5. Qualitat de Vida

5.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2016, dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

6.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a tots els representants institucionals per defensar el procés democràtic de Catalunya que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU - Vots d'abstenció: EiPR, PSC - Vots en contra: PP, PxC.
6.2. Aprovar, si procedeix, moció de l'Associació de Municipis per la Independència en suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU - Vots d'abstenció: EiPR, PSC - Vots en contra: PP, PxC.

6.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva. NO S’APROVA LA MOCIÓ. Vots a favor: PSC, PP, EiPR, PxC - Vots en contra: ERC, CiU.

6.4. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés en defensa d'un referèndum per a Catalunya. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots en contra: PP, PxC.

6.5. Aprovar, si procedeix, moció que presenten el grup socialista i el grup d'Entesa i Progrés de l'Ajuntament de Roquetes com a institució promotora de la renda garantida ciutadana. APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Hisenda

7.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre del 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2016.

7.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2016.

7.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimestre 2016.

8. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

8.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- Número 34/2016, de data 20 de setembre de 2016
- Número 35/2016, de data 27 de setembre de 2016
- Número 36/2016, de data 4 d'octubre de 2016
- Número 37/2016, de data 11 d'octubre de 2016
- Número 38/2016, de data 18 d'octubre de 2016
- Número 39/2016, de data 25 d'octubre de 2016
- Número 40/2016, de data 3 de novembre de 2016
- Número 41/2016, de data 8 de novembre de 2016

8.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 7/2016 del número 563/2016 al número 701/2016

8.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 5/2016 (del número 31/2016 al número 37/2016)

9. Mocions de Control

10. Precs i preguntes