seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'abril de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 10 abril 2019

Ple Extraordinari 09 04 19

El dimarts 09 d’abril de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari corresponent al mes d’abril. Va excusar la seva absència el regidor del PSC Pere Romagosa. Fes clic per veure el vídeo.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana.

1.1. Aprovar, si procedeix, revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2019. El número d'habitants és de 8.034.
APROVAT PER UNANIMITAT.

1.2. Aprovar, si procedeix, delegació de la competència municipal de neteja viària favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Hisenda.
2.1. Aprovar, si procedeix, modificació de l’ordenança fiscal número 25 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Al finalitzar la sessió extraordinària cap dels portaveus dels grups polítics va voler fer declaracions.