seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Premi PROJECTE JOVE 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases que han de regir l’atorgament del Premi “PROJECTE JOVE 2014”
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/12/2014
Beneficiaris: 

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.

Documentació a aportar: 

Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Model de sol•licitud degudament emplenat.
• El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:
1. Programa
2. Objectius
3. Destinataris
4. Incidència en el jovent
5. Originalitat de l'actuació
• Pressupost detallat de l'actuació.
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
• Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.
El termini màxim per presentar i admetre sol•licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 31 de desembre de 2014.