seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dilluns, 23 Febrer 2015

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6816 - 23.2.2015

DEPARTAMENT DE CULTURA - OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/265/2015, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana.

1. L’objecte d’aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en els àmbits següents:

a) Actuacions en l’àmbit laboral i empresarial.
b) Actuacions en l’àmbit de la joventut i del lleure.
c) Actuacions que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana que en facin augmentar l’ús.
d) Actuacions que promoguin la interacció lingüística en català.

Persones beneficiàries
Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seu a Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar l’ús del català.