seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dimecres, 15 abril 2015

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
ORDRE GRI/70/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades
als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats
autònomes amb seu social a Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015

Publicat al DOGC Núm. 6851 de 15/04/15

Més informació: www.gencat.cat/dogc