seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Convocatòria de subvencions 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dijous, 29 Octubre 2015

Ajuntament vertical color 3cmL'Ajuntament de Roquetes ha obert el termini per presentar les sol·licituds de subvenció adreçades a la promoció de les activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes corresponents a l'exercici de 2015.

Termini per presentar sol·licituds:
des del 29 d'octubre i fins el 17 de novembre de 2015 inclosos.

 

Documentació necessària:

  • Instància de sol·licitud de subvenció.
  • Programa detallat i pressupost total desglossat de l'activitat o programa a realitzar pel qual es sol·licita subvenció.
  • Caldrà fer constar l'existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les aportacions sol·licitades.
  • Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (Hisenda) i davant la Tresoreria General de la Seguretat Social o bé autorització per tal que l'Ajuntament de Roquetes accedeixi a aquesta informació (Annex I i Annex II).

Altra documentació: