seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dimecres, 12 Març 2014

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

DOGC Núm. 6580 - 12.3.2014